Fire av fem ungdom i Aurskog-Høland trives med seg selv og med foreldrene sine. 86 prosent svarer at de trives på skolen og har minst én fortrolig venn.

Det viser tall fra Ungdata-undersøkelsen.

Der svarer ungdom at de liker å være sammen med foreldrene og opplever at de har god oversikt over hva de unge gjør i fritiden og hvem de er sammen med.

Samtidig svarer hver tredje ungdom at de ikke er fornøyd med egen helse. 23 prosent på ungdomstrinnet er plaget av ensomhet og 18 prosent opplever at de har mange psykiske plager. Jentene rapporterer langt oftere om psykiske plager enn det guttene gjør. Mange jenter opplever også stort prestasjonspress rundt kropp, skole og/eller idrett. Det skriver Aurskog-Høland kommune på sin hjemmeside.

Dette er Ungdata

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. Det er Velferdsforsknings-instituttet NOVA som er ansvarlig for gjennomføringen i samarbeid med kompetansesenteret innen rusfeltet (KORUS Øst).

Spørsmålene i Ungdata handler om familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd, bruk av rusmidler og deltagelse i fritidsaktiviteter.

I Aurskog-Høland ble Ungdata besvart av 551 elever på 8.- 10. trinn og 571 elever på Kjelle og Bjørkelangen videregående skoler. Tallene blir brukt som kunnskapsgrunnlag i planlegging av hvordan kommunen skal jobbe på ulike områder.

Kilde: Aurskog-Høland kommune