Kjøpekraften til norske husholdninger øker med 1,2 prosent i år, ifølge Finansdepartementets anslag i revidert nasjonalbudsjett.

– Til tross for høyere prisvekst og økte renter ventes husholdningene å få en vekst i disponibel realinntekt utenom aksjeutbytte på 1,2 prosent i 2022, heter det i budsjettet, som NRK siterer fra.

Oppgangen er lavere enn i de to foregående årene, og dette må særlig ses i sammenheng med økte renter. Samtidig er det økte renter som i størst grad påvirker bildet, ifølge departementet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) framholdt nylig overfor NTB at en «snittfamilie» vil få nesten 15.000 kroner mer å rutte med i år, til tross for økte utgifter til bensin, strøm og mat. Regnestykket og kjøpekraftpåstanden har møtt kraftig kritikk, blant annet for å ha utelatt viktige priskomponenter.

– Høyere rente ventes å trekke ned den disponible inntekten til husholdningene med 1,3 prosent fra 2021 til 2022, framgår det av budsjettforslaget.

(©NTB)