I september lyste Aurskog-Høland kirkelige fellesråd ut en ny stilling: Assisterende kirkeverge.

Men kirkeverge Jan Boutera understreket at antall årsverk ikke blir noe høyere.

– Det er en ansatt som skal gi seg, og da har vi sett litt på helheten og gjør om litt på stillingene. Vi endrer tittelen for at organisasjonen ikke skal være sårbar. Kirkevergen trenger en stedfortreder som kan ta ulike avgjørelser, sa kirkeverge Jan Boutera til Indre Akershus Blad.

Søknadsfristen gikk ut 11. oktober, og ansettelsesprosessen er så smått i gang.

– Vi har fått inn 12 søknader, og det synes jeg er bra. Vi har ikke gått ut så bredt, men brukt blant annet Indre. De aller fleste søkerne er fra Aurskog-Høland, og noen fra nærliggende kommuner. Vi er godt fornøyde, sier Boutera.

Blant søkerne er det ifølge kirkevergen både kvinner og menn, men flest kvinner.

– Vi har tatt første gjennomgang av søknadene, og synes vi har gode kandidater å velge mellom. Vi tenker å starte med intervjuer denne uka. sier Jan Boutera.

– Når sikter dere på å ha ansatt en ny medarbeider?

– Vi håper å ansette vedkommende i løpet av oktober, og at han eller hun kan starte på nyåret. De fleste har jo tre måneders oppsigelse hvis man ikke tar ut ferie eller slike ting.

Arbeidsoppgavene til den nye assisterende kirkevergen blir blant annet administrative oppgaver som faktura og økonomi, HR-ansvar og kontakt med publikum.