– Det vi ser nå, tyder på at omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, og at vaksinene ikke gir like god beskyttelse mot smitte selv om vi antar vaksinene fortsatt gir god effekt mot alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektøren ved FHI til NTB.

– Dermed kan vaksinerte i større grad bidra til smittespredningen. Det betyr at varianten vil kunne overta som dominerende variant i løpet av noen uker, sier hun videre.

Vold forteller at større smittespredning vil gjøre at flere blir smittet hvis vi fortsetter å treffe like mange som nå, og at det derfor er innført kontaktregulerende tiltak som begrenser antallet kontakter vi har hver dag.

– FHI og Helsedirektoratet har et løpende oppdrag om å vurdere tiltak og følger nå situasjonen nøye med hensyn på om det er behov for ytterligere innstramminger, sier Vold.

Hun understreker at det ikke er signaler om at smittede med omikron har opplevd å bli mer syke så langt. Det er noen rapporter om mindre alvorlig forløp, men dette er ikke nok til å konkludere ennå.

– Dersom varianten gir mindre alvorlig sykdom er det selvsagt mindre bekymringsverdig enn om den skulle gi mer alvorlig sykdom. Som sagt har vi ikke nok data per nå til å konkludere. Vi jobber med å oppdatere vår risikovurdering og vil publisere denne så snart den er klar.

(©NTB)