Siden R-tallet fortsatt ligger mellom 1,1 og 1,2 her i landet, regner FHI med at smitten vil fortsette å stige.

– Den bratte økingen i smittetallene har avtatt siste uke, men R-tallet er fortsatt på mellom 1 og 1,2, så vi kan forvente en fortsatt økning i smittetallene. Men det testes svært mye nå, særlig blant barn og unge, så tallene er ikke helt sammenlignbare med tidligere faser av pandemien, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til VG.

Han bemerker at antall nyinnlagte på sykehus og på intensivavdeling gikk noe ned forrige uke.

Forland sier vi må være forberedt på at noen flere eldre vil dø av korona denne vintersesongen fordi det var en lavere dødelighet enn ventet sist vinter.

– Eldre som har en dårlig allmenntilstand og underliggende sykdommer, dør gjerne av komplikasjoner fra luftveisinfeksjoner som forkjølelse, influensa og korona. Også fullvaksinerte eldre kan bli smittet av korona, og sykdommen kan få et alvorlig forløp, sier han.

(©NTB)