Fullvaksinerte har kortere liggetid på sykehus og lavere risiko for å måtte ha behandling på intensivavdeling, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

– Dette er nyttig og viktig kunnskap for sykehusene i arbeidet med å planlegge pasientbehandling og kapasitet i en tid med økende smitte, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Studien viser også effekten av koronavaksinasjon. Selv om noen fullvaksinerte blir alvorlig syke og havner på sykehus, er sykdomsforløpet ofte kortere og mindre alvorlig enn blant de uvaksinerte.

Watle påpeker at størstedelen av befolkningen i Norge er vaksinert mot koronasykdom. Dermed er det naturlig at en økende andel av de sykehusinnlagte er vaksinert.

– Det er imidlertid fortsatt slik at risikoen for å få alvorlig covid-19-sykdom blant voksne er betydelig høyere hvis du er uvaksinert, sier hun.

Studien har sett på liggetid i sykehus for koronapasienter i perioden 1. februar-30. september 2021, og risiko for intensivbehandling og dødelighet.

2.361 pasienter ble inkludert i studien der 70 (3 prosent) var delvis vaksinerte og 183 (8 prosent) var fullvaksinerte.

(©NTB)