FHI er fortsatt usikre på hvor smittsom omikronvarianten er. I sine mest pessimistiske scenarioer mener de det vil bli behov for enda strengere koronatiltak.

I verste fall antar FHI at virusvarianten har en doblingstid på 2,4 dager. Da regner de med tre millioner smittede allerede innen februar.

Det gjelder også med dagens tiltak, som FHI beregner at vil ha om lag 40 prosents dempende effekt på smitten.

– I disse scenarioene vil ikke 40 prosents reduksjon i kontakt mellom mennesker være nok til å hindre en stor bølge med smittetopp allerede tidlig i januar. I disse scenarioene vil mer enn tre millioner mennesker, altså mer enn halvparten av befolkningen, være smittet innen februar, skriver FHI i modelleringsrapporten.

Dette vil i så fall innebære mellom 30.000 og 40.000 mennesker med behov for sykehusinnleggelse og om lag 1.000 innlagte per dag.

– Hvis omikron har en raskere doblingstid på 2,4 dager kan vi stå overfor en betydelig smittebølge som fører til overbelastning av helsetjenesten selv med dagens tiltak, skriver FHI.

– Dersom dette inntreffer vil det være behov for enda strengere tiltak for holde epidemien under kontroll.

Optimistisk scenario: Én million smittede

Selv i optimistiske scenarioer venter de over en million smittede innen utgangen av juni.

I de mer optimistiske scenarioene antar FHI at omikronvarianten har en doblingstid på fire dager. Da blir omikron-smittebølgen utsatt, og smittetoppen blir også betydelig mindre enn i de mer pessimistiske scenarioene, skriver FHI i en ny modelleringsrapport.

– Dette delvis på grunn av at det gis tid til å distribuere oppfriskningsdosene, som gir større beskyttelse mot infeksjon. Det totale antallet smittetilfeller er mye lavere enn i de pessimistiske scenarioene, men selv her blir over 1 million mennesker smittet av omikron i løpet av simuleringstiden, skriver FHI.

Dette innebærer om lag 125 nye koronainnleggelser per dag i snitt når smitten topper seg rundt mai måned neste år, skriver FHI. Simuleringstiden er mellom 27. desember 2021 og 30. juni 2022.

Mye usikkerhet

I modelleringsrapporten skriver FHI at vi i dag trolig ligger på en smittevekst et sted mellom de optimistiske og de pessimistiske scenarioene.

De understreker at det ikke bare er omikron-variantens smittsomhet det er usikkerhet om. Det er også usikkert hvorvidt varianten gir like alvorlig sykdom som delta-varianten.

– Dersom omikron viser seg å gi betydelig mildere sykdomsforløp enn delta, vil dette redusere byrden på sykehusene for gitte smittenivåer. I denne rapporten antar vi at omikron er like alvorlig som delta, skriver FHI.

En annen faktor er hvor mange som får oppfriskningsdose med koronavaksine. I fremskrivingene der alle over 18 får tilbud om oppfriskningsdose, flates smittekurven betydelig mer ut.

– Skal boosterdosene ha en effekt, er det viktig å holde smittenivået tilstrekkelig lavt de kommende uke slik at oppfriskningsdosene kan gis før en betydelig andel av befolkningen er smittet, skriver FHI.

Kjerkol: Må fortsatt ha tiltak

Av ukesrapporten FHI publiserte samtidig med modelleringsrapporten, går det fram at de mener omikron-varienten vil dominere i løpet av få dager. Der kunngjorde de også at man i uken som var, fikk første innlagte koronapasient med omikron-varianten.

I alt ble 242 nye pasienter innlagt på sykehus i uke 50, mot 226 i uke 49. Det var en kraftig økning i pasienter i aldersgruppe 45-64 år. Andelen sykehusinnlagte var betydelig høyere blant uvaksinerte enn fullvaksinerte.

Smitten avtok noe med 30.358 tilfeller av korona i uke 50, mot 34.123 i uke 49. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vektlegger dette tallet i sine kommentarer til ukesrapporten.

– Vi ser at smittetallene begynner å gå ned, og det er vi glade for. Det kan tyde på at tiltakene har effekt på deltavarianten. Men presset er fremdeles høyt i helsetjenesten, og vi må fortsatt ha tiltak for beholde kontrollen over pandemien, skriver hun i en epost til NTB.

(©NTB)