Det går fram av Folkehelseinstituttets ukerapport om koronapandemien.

Delta sto for 58 prosent av analyserte prøver i uke 28, opp fra 48 prosent uka i forveien. Samtidig har andelen alfa falt til 27 prosent.

Utbredelsen av deltavarianten varierer likevel fra fylke til fylke.

Det var ventet at delta ville bli dominerende i Norge i løpet av sommeren.

Delta (B. 1.617.2) ble første gang påvist i India i desember og er nå blitt den dominerende varianten i Storbritannia, Danmark, Portugal, Sør-Afrika, Singapore og Russland. I tillegg er den på hurtig frammarsj i mange land og alle verdensdeler.

Delta regnes som mer smittsom enn alfa (B.1.1.7), som først ble oppdaget i Storbritannia og ble dominerende i Norge i vinter.

Delta ser også ut til å kunne øke risikoen for alvorlig sykdom.

Samlet antall meldte tilfeller med covid-19 har likevel vært stabilt i Norge de siste seks ukene.

Det er foreløpig meldt 1.173 tilfeller av covid-19 i uke 28, ned 0,2 prosent fra uke 27. Smittetrykket i Norge ligger på 44 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 27 og 28 samlet.

Det er Oslo, Rogaland og Viken som har flest smittetilfeller per innbygger.