Per 3. desember var det bekreftet 19 positive prøver med omikronvarianten i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

De 19 tilfellene inkluderer to tilfeller i Øygarden kommune, 13 bekreftede tilfeller knyttet til julebordet i Oslo og fire reisende til Oslo lufthavn Gardermoen fra Sør-Afrika.

– Det viktigste nå er at de som er smittet, og deres nærkontakter, følger reglene om isolasjon og karantene, uttaler avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet mottar fortløpende en rekke prøver som er positive for SARS-CoV-2. Instituttet skal avklare om prøvene har omikronvarianten.

De fleste laboratorier har screeningmetoder som kan påvise virus som ikke er den dominante deltavarianten, eller som kan gi et foreløpig svar på hvorvidt det dreier seg om omikron.

Inntil videre skal SARS-CoV-2-positive prøver som med screeningmetode indikerer omikronvariant, bekreftes med en utvidet analyse.

Ifølge pressemeldingen tar FHI sikte på å rapportere bekreftede omikrontilfeller daglig fra og med mandag 6. desember.

Det kan være forskjell mellom antallet bekreftede tilfeller som Folkehelseinstituttet rapporterer, og det som rapporteres fra den enkelte kommune. Det er fordi det kan ta noe tid før laboratorienes resultater er kvalitetssikret og registrert i MSIS-databasen hos FHI.

– Tiden fra prøvetaking til sekvenseringsresultatene er ferdig, kan variere. Personene det gjelder, har uansett fått beskjed om positivt covid-19-svar, og eventuelt om det er mistanke om smitte med omikronvariant. De blir isolert og fulgt opp etter gjeldende anbefalinger for personer som er smittet med omikronvarianten, sier Vold.

(©NTB)