– Uten at busstilbudet bygges ut vil det hjelpe lite med ny Glomma-kryssing

Fet Næringsforening etterlyser blant annet flere matebusser fra Bjørkelangen og Gan til Svingen stasjon.