– Det er helt suverent å få en slik bane

Med rundt 80 spillere i 6- og 7-årsalderen, kommer en ny treerbane godt med.