I halvannen måned inviteres det til utstillinger på Blaker Skanse i forbindelse med ti-årsjubileet til KunstSkansen.

Sammen med Guttorm Guttormsgaards arkiv ønsker KunstSkansen publikum velkommen til en utstillingsmønstring fra 27. august til 16. oktober.

Tre utstillinger åpner denne lørdagen:

  • «Dialog» i Galleri Blaker Skanse.

KunstSkansens ti-årsjubileum markeres gjennom utstillingen Dialog, et samarbeid mellom KunstSkansen og Guttormsgaards arkiv. 11 kunstnere fra KunstSkansen har gått i dialog med utvalgte objekter og tankegods fra Guttormsgaards arkiv, og med sine verk søkt nye sammenhenger. Pianomusikk ved Ken Robert Berger Hansen.

  • «Beauty in The Beast» i Krutthuset på Blaker Skanse

Lene Tangen viser glasskulpturer. Musikk ved sanger og økologisk bonde Petter Simonsen.

  • «Elva er et annet sted» i Blaker Meieri / Guttormsgaards arkiv

Hans Hamid Rasmussen viser bilder i meieribestyrerens leilighet og forteller om de siste årene med tømmerfløting på Glomma. I anledning utstillingen lanseres boka Elva er et annet sted – bilder fra tømmerfløting på Glomma, med tekst og bilder av Rasmussen og etterord av Per Petterson. Grafikerne Suzannah Rehell Øistad og Ingar Øistad viser fløtetrykk og trykketeknikker i meieriets trykkeverksted. Musikk ved Becaye Aw på gitar og Hans Petter Skurdal på oud.

KunstSkansen huser 27 kunstnere og et kunstnerdrevet galleri, i lokalene på Blaker Skanse.

Guttormsgaards arkiv er en uavhengig kunstinstitusjon bygd opp omkring den enestående samlingen til kunstneren Guttorm Guttormsgaard (1938–2019) og det særegne formidlingsprosjektet han utviklet med utgangspunkt i samlingen.