Tross 19 utfordrende år etter trafikkulykken Martin Hasle var involvert i, gir den positive utviklingen foreldrene Morten Hasle og Irene Hasle mot til å fortsatt stå på for sønnen. Martin kommuniserer i dag via en såkalt rolltalk.FOTO: MARTE NORDAHL

– Jeg fulgte med på beina til helsepersonellet som gikk raskere og raskere ute i korridoren. Så måtte vi ta farvel

En sommernatt for 19 år siden fikk Morten Hasle en telefon fra Ullevål sykehus. De lurte på om Martin var sønnen hans.
Publisert