Det kommer fram i rapporten « Fattigdom og levekår i Norge » som ble lagt fram av Nav i forrige uke.

– Årsaken til de økte forskjellene i Norge er lavkonjunkturen vi har vært igjennom, samt en økning i innvandrerbefolkningen, sier Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 98.200 fattige barn i Norge. Definisjonen på fattige barn i Norge er; barn som bor i familier med vedvarende lav inntekt over tre år, melder NRK.

I 2016 mottok 1,6 prosent av befolkningen økonomisk sosialhjelp. Denne andelen har imidlertid holdt seg stabil de siste tre årene.

Nesten halvparten av dem som mottok sosialhjelp hadde innvandrerbakgrunn. Her har andelen økt de siste årene, delvis som følge av økt innvandring, ifølge Nav.

Det ble utbetalt nesten 6,2 milliarder kroner i sosialhjelp i 2016, en økning på 1,6 prosent sammenlignet med 2015. Økningen i utbetalingene skyldes først og fremst flere mottakere.

Sosialhjelpsavhengigheten har gått litt ned det siste året, etter å ha vist en økning i perioden 2011 til 2015. De siste tre årene har de med lavest inntekt ikke tatt del i inntektsveksten. De 20 prosentene med høyest inntekt har en inntekt som er 3,8 ganger høyere enn de 20 prosentene med lavest inntekt. (ANB-NTB)