9.578 blåste til rødt nivå i trafikkontroller i 2021. Det er en nedgang på 790 anmeldelser for ruskjøring fra 2020.

Det viser tall MA – Rusfri Trafikk har hentet fra Utrykningspolitiet.

Organisasjonen jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadd av rus i trafikken.

Øst og Sørvest politidistrikter er de eneste politidistriktene som har hatt en økning, henholdsvis på 76 og 34 anmeldte. Det har vært størst nedgang i Sørøst politidistrikt med 264 færre anmeldelser for ruskjøring.

– En firedel av dødsulykkene i trafikken skyldes at fører er påvirket, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.

Aldersgruppen 25–34 år er verst, og de mellom 35–44 år følger på. Ni av ti anmeldte er menn, ifølge organisasjonen.

– De tre siste årene har totalt 84 personer mistet livet i trafikken grunnet ruskjøring, sier Kristoffersen.