Får nei til tre tiltak velet mener vil gjøre veien sikrere: – Strekningen vurderes ikke som trafikkfarlig nok

– Det er få ulykker på strekningen og den er oversiktelig.