Får lov å skyte ti kanadagjess

Grunneier har fått godkjent søknaden om å felle kandagjess utenom jaktsesongen.