– Et ekstremt godt forslag, men ikke fullt så hyggelig pris

Politikerne er enige om at gangveien blir altfor dyr.