Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er blitt enige om en midlertidig strømstøtteordning for landbruket.

Støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen har som mål å kunne utbetale støtte i andre halvdel av februar 2022.

Ordningen er basert på prinsippene i strømstønadsordningen for husholdningene, men med et vesentlig høyere tak for strømbruken for jordbruket og uten tak for veksthus, opplyser de tre partiene i en pressemelding.

Forslaget innebærer en ekstrabevilgning på 500 millioner kroner.

(©NTB)