Engen lot 7. klassingene spørre om hva de ville. Men ett spørsmål nektet politimannen å svare på...

7. klasse hadde mange spørsmål til den tidligere lensmannen. Én ting ville han imidlertid la være usagt.