Endret driften uten å informere ansatte og foreldre: – Vi føler oss forbigått

Oppvekstsenteret har vært én enhet i mange år. Plutselig var senteret delt uten at verken ansatte eller foreldre visste om det.