Elisabeths bønn: – Respekter skiltingen!

– Jeg synes det er rart at ikke folk ser dette skiltet. Det står jo ganske godt synlig.