39 medlemmer i Løken Pensjonistforening var til stede på årsmøtet som ble avholdt i Låven på Aspehaug.

* Godkjenning av innkallelse til møte. Godkjent.

* Leder Eli Sofie Fjeldstad ble enstemmig valgt som møteleder.

* Referent: Gunnar Didriksen.

* Marit Sønsterud Enger og Kjell Libråten valgt til å underskrive referatet.

* Årsberetning ble lest opp av møteleder og godkjent.

* Årsregnskap med underskrift av revisorer: Ann Louise Ottesen og Samuel Johannes Balto, ble lest opp av møteleder og godkjent.

* Styret har bestått av:

Leder: Eli Sofie Fjeldstad, nestleder: Trond Johansen, kasserer: Magnus Karlsson, sekretær: Bodil Stigen Dammerud, styremedlemmer: Karin Sandaker Mærli, Aud Monsrud, vara: Samuel Johannes Balto, representanter for Eldrerådet: Aud Monsrud, vara: Trond Johansen, revisorer: Ann Louise Ottesen og Samuel Johannes Balto, referent, Åpent hus: Gunnar Didriksen, arrangementkomité: Trond Johansen (leder), Marit Sønsterud Enger og Borgny Fallet, valgkomité: Gunnar Didriksen, Reidun Helene Heyerdahl og Inger Johanne Holmedahl.

* Innstillingen fra valgkomité ble enstemmig valgt for nytt styre for 2023:

Leder: Eli Sofie Fjeldstad, nestleder: Trond Johansen, kasserer: Gerd Lie, sekretær: Bodil Stigen Dammerud, styremedlemmer: Karin Sandaker Mærli og Aud Monsrud, varamedlem: Samuel Johannes Balto, referent for Åpent hus: Gunnar Didriksen, arrangementkomité: Trond Johansen (leder), Marit Sønsterud Enger og Borgny Fallet. Elderdagskomité: Marit Sønsterud Enger og Borgny Fallet, valgkomité: Arne Grorud og Kåre Dammerud.

Bodil Stigen Dammerud (sekr.), 22. februar 2023