1.711 hjortevilt påkjørt på Romerike på to år – Aurskog-Høland en versting

Stor elgfare: Fareskilt er det vanligste tiltaket mot hjorteviltulykker. – Utfordringen er at de fleste ikke setter ned farten, sier senioringeniør Vegard Moe i Statens vegvesen.

Stor elgfare: Fareskilt er det vanligste tiltaket mot hjorteviltulykker. – Utfordringen er at de fleste ikke setter ned farten, sier senioringeniør Vegard Moe i Statens vegvesen.

Artikkelen er over 1 år gammel

1711 hjortevilt ble påkjørt på vegene på Romerike fra 2014 til 2016.  De fleste påkjørslene skjedde i oktober og november.

DEL

Det viser en gjennomgang Statens vegvesen har gjort av registrerte viltpåkjørsler i Akershus. Sju av ti hjortevilt som ble påkjørt var rådyr. Fra 2014-2016 ble 558 elg og 1977 rådyr påkjørt på vegene i Akershus. Aurskog-Høland, Eidsvoll og Ullensaker er kommunene med flest hjorteviltulykker.

Undersøkelsen viser at sammenstøt med elg og rådyr fører til få personskader. Tre personer i Akershus ble hardt skadet etter sammenstøt med hjortevilt, mens seks fikk lettere skader. Naturlig nok fører kollisjoner med elg til størst skadeomfang. En voksen elgokse veier tre ganger så mye som en fullvoksen hjort, og 20 ganger så mye som et voksent rådyr av samme kjønn.


Her skjer elgulykkene

Studier av elgpåkjørsler viser at det er rimelig forutsigbart hvor det er fare for elgpåkjørsler:

– De fleste ulykkene skjer i nærheten av skogsområder og vassdrag. Elgen er særlig glad i ung furuskog, sier senioringeniør Vegard Moe i Statens vegvesen.

De fleste kollisjonene med elg skjer når dyra trekker mellom vinter og sommerområdene, og om vinteren i vinterleveområdene. Trekkene skjer stort sett i samme rutene.

Elg etter solnedgang

– Ulykkene skjer gjerne de første to-tre timene etter solnedgang. Samtidig vet vi at elgen oftere krysser vegbanen når det er nysnø, kaldt, når det går nedoverbakke mot vegen og i nærheten av sidedaler, sier Moe.

Undersøkelsen viser at nesten 1.000 dyr døde i ulykkene i Akershus. 750 ble avlivet på stedet, eller etter søk. Om lag 400 dyr ble ikke funnet etter søk. 500 ble friskmeldt etter sammenstøtet.

Mange tiltak

– Det vanligste tiltaket er å skilte. Dessverre er det slik at folk flest ikke setter ned farten når de ser et elgskilt. Viltgjerder, viltoverganger og planoverganger for vilt i vegbanen er mer effektive. Foring og vinterjakt fungerer også bra, sier Moe.

Vegvesenet gjennomfører jevnlig gjennomganger av registrerte viltpåkjørsler i Akershus.

– De siste årene har vi blant annet brukt dataene til å prioritere strekninger for vegetasjonsrydding. Skog og annen vegetasjon langs veger kan hindre sikten og dermed gjøre det vanskeligere for førere å oppdage dyr ved vegen, sier Moe.


Artikkeltags