– Tallene er bekymringsfulle!

Det har aldri vært registrert færre elgkalver pr. ku i Aurskog-Høland enn så langt under årets elgjakt.