I løpet av tre år skal 750 elg felles i Aurskog-Høland – halvparten av disse skal være kalver

Av

Fellingskvotene redusert med 200 dyr i løpet av tre år.