Eldreomsorgen i Aurskog-Høland er for kostbar. Penger må spares. Og et konsulentfirma fra Bærum sitter med fasiten...

Av