Bruker 600 kroner i uka for å kjøpe mer mat til moren: – Jeg skulle ønske politikerne kom uanmeldt til sykehjemmet for å spise mat

Familien bruker hundrevis av kroner på å skaffe tilbehør til sykehjemsmaten moren får servert.