– Vil vi egentlig bo hjemme helt til vi dør?

Eldreomsorgen i Aurskog-Høland er for dyr. Politikerne er imidlertid usikre på om løsningen er å legge ned sykehjemstjenestene.