Ladestasjon for kommunens el-biler plassert på handikapplass: – Jeg vet ikke hvorfor den er plassert der

Innbyggere undrer over plasseringen av ladestasjonen.