Sørum vil få 6.000 flere innbyggere

Høyere eiendomsskatt i Sørum
Boliger
Blaker

Høyere eiendomsskatt i Sørum Boliger Blaker Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

En befolkningsprognose viser at folketallet i Akershus vil stige med nesten 30 prosent fram til 2031.

Lokalt vil Sørum få den største økningen.

Slår prognosene til vil Sørum øke folketallet med hele 42,5 prosent, fra dagens 17.443 innbyggere til godt over 23.000 innbyggere.

Kommunen har i mange år ligget på toppen av befolkningsstatistikken. Med den planlagte utbyggingen av Sørumsand og Frogner, vil innbyggertallet skyte ytterligere i været.

Akershus fylkeskommune laget høsten 2016 nye befolkningsprognoser for perioden 2016 til 2031. Denne viser en vekst på 29,3 prosent, noe som betyr 175.000 flere innbyggere enn 1. januar 2016, melder Akershus fylkeskommune.

Prognosen forutsetter fortsatt høy tilflytting til fylket, da det er forventet høyt nivå på boligbyggingen i fylket.

Høyest i Ås

Den høyeste prosentvise veksten fram mot 2031 finner vi i kommunene Ås (52,0 prosent), Gjerdrum (44,3 prosent), Lørenskog (43,5 prosent), Vestby (43,3 prosent), Sørum (42,5 prosent) og Ullensaker (40,2 prosent). Lavest vekst finner vi på Nesodden (15,1 prosent), Frogn (16,1 prosent) og Enebakk (19,8 prosent).

For Aurskog-Høland og Fet kommuner er tallene henholdsvis 19,7 prosent (19.043 innbyggere) og 20,2 prosent (13.677 innbyggere).

For de fleste kommuner er det forventet boligbygging som styrer utviklingen.

Det er ulik vekst i fylkets delregioner. Prognosen viser en vekst på 24,3 prosent i Asker og Bærum, 26,4 prosent i Follo, 33,5 prosent på Nedre Romerike og 35,1 prosent på Øvre Romerike.

Prognosene tilsier at Nedre Romerike vil bli delregionen med høyest folketall i fylket rundt år 2022.

Slår SSB med 57.000

Det understrekes at befolkningsprognoser er usikre av natur og må sees i sammenheng med de forutsetninger som er valgt. I nevnte prognoser har man forutsatt et rekordhøyt nivå på framtidig boligbygging og at dette vil gi høy innflytting til fylket.

SSBs framskrivinger lages etter andre metoder og er ikke egnet til å fange opp effekter av nye trender.

Dette er hovedårsaken til at Akershus fylkeskommunes prognose gir om lag 57.000 flere personer per 1. januar 2031 enn SSBs hovedalternativ, og 14.000 flere innbyggere enn SSBs høyalternativ.

Artikkeltags