– Jeg føler at jeg svikter oldefar litt ved å selge. Han bygde jo opp stedet

Etter 109 år i familiens eie er småbruket til salgs.