Får servere alkohol, men bare av og til

FÅR SKJENKE: Grisebingen Lounge på Eidsverket.

FÅR SKJENKE: Grisebingen Lounge på Eidsverket. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

BJØRKELANGEN: Eidsverket AS får skjenke «sporadisk» i Grisebingen Lounge.

DEL

Aurskog-Høland kommune har behandlet en søknad fra Eidsverket AS om skjenkebevilling i Grisebingen Lounge.

Vedtaket lyder slik:

«Vi viser til e-post av 10. mai der det søkes om skjenkebevilling til «Grisebingen lounge» og låveareal tilknyttet til sporadisk bruk som serveringssted.

Det opplyses at lokalene ikke trenger godkjenning om bruksendring da det ikke er å definere som et fast skjenkested pr dags dato.

Søker opplyser ellers at selskapet NOHA vil gå igjennom lokalene i forhold til brannteknisk.

Videre at det er foretatt service på eksisterende brannapparater i bygget, og at det er sikret en ekstra rømningsvei.

Det søkes om skjenkebevilling til kl. 01.00.

Vurderinger: Skjenkebevilling kan gis, dersom vilkårene etter alkoholloven for øvrig er i orden, til lokaler som er bruksendret til serveringsformål. Grisebingen Lounge er ikke bruksendret til serveringsformål etter plan- og bygningsloven. Bevillingsmyndigheten kan etter alkoholloven gi skjenkebevilling for enkelt anledning til lokaliteter som ikke er faste serveringssteder, og det kan vises til at dette er gjort ved flere anledninger ellers i kommunen.

Ansvarlig arrangør har et ansvar for at de branntekniske forhold som rømningsveier og varsling må være i orden før lokalene tas i bruk ved enkelt anledning. Dersom virksomheten er av en slik art at lokalene brukes som serveringssted utover «sporadisk», må det vurderes formell bruksendring etter plan- og bygningsloven.

Konklusjon:

1. Grisebingen Lounge tillates brukt som skjenkelokale under forutsetning av at det er til sporadisk bruk og at de branntekniske forhold er ivaretatt av hensyn til besøkendes sikkerhet.

2. Brukes lokalene mer enn sporadisk må det vurderes om det skal søkes formell bruksendring etter plan- og bygningsloven».

Åpningen av Grisebingen Lounge ble en kjempesuksess med fullsatt sal og god stemning.

Artikkeltags