Dyrere SFO etter kommunesammenslåingen

Harmonisering av vedtekter vil få størst konsekvenser for brukerne i en av de tidligere kommunene.