Utbruddet av salmonella som hadde sitt utspring i hesteklinikken ved Veterinærhøgskolen i Oslo øker i omfang.

Fredag melder Mattilsynet at seks stall er bekreftet smittet, mens det er mistanke om salmonella-smitte i om lag 15 staller.

23 dyrehold er båndlagt av Mattilsynet som følge av smitten. Det innebærer at ingen dyr kan flyttes fra gården, samtidig som nye dyr ikke får komme inn på gården.

– Ingen har blitt syke

Mattilsynet har gjennomført tester av dyrene på de rammede gårdene og fått prøvesvar som gir økt mistanke om salmonella-smitte. På 22 av gårdene opprettholdes båndleggingen, mens den oppheves på én gård etter negative svar på prøvene.

– For hver ny påvist smitte får vi nye besetninger som må båndlegges og prøvetas, sier seniorrådgiver Kirsti Ulefoss i Mattilsynet region Stor-Oslo i en pressemelding.

Foreløpig har verken dyr eller mennesker blitt syke av bakterien Salmonella Typhimurium, men Mattilsynet jobber med å ta prøver av besetninger som har vært i kontakt med smittede dyr. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene.

Mattilsynet stenger staller i sju kommuner 

Kjenner ikke kilden

Foreløpig er det uklart hvor smitten stammer fra. Ulefoss forteller at Mattilsynet jobber på spreng med å kartlegge smittekilden og omfanget av den.

– Vi jobber bredt med å finne ut hvordan smitten har spredt seg og hvor den kommer fra, sier hun.

Veterinærinstituttet råder folk til å begrense kontakt med hester fram til smittesituasjonen er avklart, mens Folkeinstituttet ber alle som er i kontakt med dyr til å være nøye med håndhygiene.

– Salmonella-smitte fra dyr til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen. Det kan blant annet skje når man spiser. Derfror er håndvask et viktig hygieneråd for å forebygge smitte, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Bakterien Salmonella Typhimurium tilhører salmonella-familien og forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Ifølge Mattilsynet finnes det 2.500 ulike salmonella-varianter.

Salmonella finnes hos fugler og pinnsvin i norsk natur, men er sjeldent blant husdyr og i mat.