Tom tank: – Det hender stasjoner går tomme for drivstoff i kortere perioder

– Lave priser på drivstoff fører til høyere salg. Da er det fare for at stasjoner går tomme for drivstoff i kortere perioder.