Disse vil bli sogneprest

Fem har søkt stillingen som sogneprest.