Direktør Dag Eirik var seks år da Kristin (62) startet i firmaet

– Kristin er allsidig og har evnen til å tilegne seg ny kunnskap.