Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik valgte seg Lillestrøm og en kulturhistorisk tur langs Glomma da hun besøkte Romerike tirsdag formiddag. Sammen med gruppeleder i Lillestrøm Arbeiderparti, Heidi Westbye Nyhus, stortingsrepresentant Sverre Myrli og Jørgen Kirsebom i Opplev Sørum startet de dagen på Fetsund Lenser.

Og Arbeiderpartiets nestleder lot seg imponere.

– Det fredede kulturminnet på Fetsund er et av de viktigste kulturhistoriske stedene i Lillestrøm kommune. Sammen med Bingen Lenser, utgjør Fetsund Lenser det best bevarte tømmerfløtingsanlegget i verden. Treindustri og tømmerfløting var viktig arbeidsplass i vårt distrikt, og tømmereksport var en av de viktigste næringene i Norge i mange hundre år, forteller Westbye Nyhus.

Hun fortalte også at Lillestrøm Arbeiderparti jobber for at Fetsund og Bingen Lenser kommer inn på UNESCOs verdensarvliste.

Den store betydningen ble understreket av stortingsrepresentant Sverre Myrli:

– Mange europeiske hovedsteder er bygget av norsk tømmer, som er fraktet forbi her. Faktisk utgjorde tømmereksport den gang en større andel av brutto nasjonalprodukt, enn det olje og gass utgjør i dag, sier Sverre Myrli

Hadia Tajik var mektig imponert over hvordan anlegget er tatt vare på, og mener dette er viktig for fremtidige generasjoner.

– Det var fantastisk å få oppleve Fetsund og Bingen Lenser. Det forteller ikke bare litt av historien til Lillestrøm, men er også en bit av Norges historie. Denne industrihistorien forteller oss at vi var gode på å ta i bruk de ressursene som fantes her. Når vi skal skape nye arbeidsplasser er det viktig at vi tar med oss denne lærdommen, og bygger på både naturressurser og kompetansemiljøer som er lokalt. Det har Romerike mye av, sier Tajik.

Selve ferden gikk i en Hudson Super 6 (51-modell) utlånt av Eight Amcars Club på Sørum med Jørgen Kirsebom som sjåfør. De endte til slutt opp på Blaker Skanse.

– Jeg har aldri i hele mitt liv kjørt en så kul bil. Dette var en opplevelse, og jeg kommer gjerne tilbake og besøker det bilhistoriske senteret til EAC når det åpner, sier Hadia Tajik.

– Jeg hadde en klar tanke om å vise vår nestleder at Lillestrøm har store muligheter for å bygge opp kulturbasert reiseliv og næringsliv. I tillegg til det snakket vi også om en rekke andre saker som er viktig for Lillestrøm. Det gjelder blant annet å styrke OsloMet på Romerike, og ikke bygge ned studietilbudet. Vi vil at vanlige folk skal kunne ta utdanning der de bor. Skal vi få flere faglærte arbeidsfolk, må vi ha et godt utdanningstilbud sentralt på Romerike, sier Westbye Nyhus.

Også behovet for investeringer i vannkraft sto på agendaen i møtet, og Westbye Nyhus fortalte om Eureka og kompetansen som fins på Sørumsand. Hun håper at en ny rødgrønn regjering vil gjøre mer for den tradisjonsrike industribedrifter som Rainpower.

Det var Hadia Tajik enig med Westbye Nyhus i.

– Vi må gjøre det mer lønnsomt å oppgradere og rehabilitere dagens vannkraftverk. Det vil både kunne utløse mer kraft, som gjør at vi kan bygge nye arbeidsplasser basert på ren energi. I tillegg vil det være en godt for miljø og naturen at vi satser på å utnytte eksisterende kraftverk bedre.