Dette synet møtte Ivar da han kom hjem fra jobb

NVE sendte ut farevarsel for på grunn av flomfare langs Haldenvassdraget. Flere steder har vannet flommet over.