– Dette kunne gått skikkelig ille!

Bålet var ikke ordentlig slukket. Heldigvis tok en turgåer ansvar.