– Dette har pågått i flere år. Ungdommen er tøffe i trynet, og befolkningen blir engstelige

Svein Engen, politikontakt ved Aurskog-Høland lensmannskontor, roser frivilligheten for det forebyggende arbeidet mot ungdomsvold. Samtidig etterlyser han mer foreldreengasjement.