Dette er snittalderen til Ahus-pasientene som dør av korona