– Dette er bare trist, jeg synes mest synd på dugnadskara, som har brukt tusenvis av timer her!

Vandaliserte idrettsanlegg.