Møtet går av stabelen i misjonshuset tirsdag og det forventes stinn brakke.

– Det er allerede et stort engasjement på Facebook. Vi oppfordrer bygdas innbyggere til å komme og si sin mening. Dette angår alle som bor her, ikke bare de som bor eller driver en virksomhet i sentrum. Det handler om å bygge identitet, påpeker Smestad.

Kommunestyret skal snart behandle en ny temaplan for parkering og utforming av sentrum på Sørumsand. Samtidig er det startet opp flere reguleringsplaner.

Det inviteres til et folkemøte der partiene ønsker å få innspill fra innbyggere om utviklingen av Sørumsand sentrum.

Det blir innledninger fra Sørum kommunes administrasjon ved plan, næring og byggesak.

Sørum Næringsforening og Sletta velforening er også invitert til møtet.

– Vi vet at dette er en sak som engasjerer mange innbyggere og næringslivet. Etter innledningen vil det bli mulighet for å stille spørsmål eller komme med kommentarer til innledningene, forklarer Sten Magne Berglund

Håper på innspill

Møtet arrangeres av Sørum Arbeiderlag og Lillestrøm Venstre.

– Selv om vi ikke har felles standpunkt i alle sakene, er dette noe vi er svært opptatt av. Vi håper derfor at mange vil komme og gi oss gode innspill i det videre arbeidet med disse planene. Jeg tror svært få er imot at det bygges på Sørumsand og generell utvikling. Men det kan være forskjellige meninger om hvordan ting skal gjøres. Det er bestandig nyttig for oss politikere å få høre folks mening før vi vedtar noe. Jeg håper også at flere politiske partier kjenner sin besøkelsestid og dukker opp på møtet, avslutter Berglund.

I den eksisterende temaplanen vedrørende parkering og sykkel for Sørumsand heter det blant annet at «Det overordnede kravet er at parkering legges under bakken i forbindelse med transformasjon eller etablering av nye bygg på eksisterende parkeringsareal.

Planen forutsetter at alle parkeringsplasser for boliger, besøkende og ansatte i sentrumskjernen skal skje i parkeringskjeller eller parkeringshus ved utvikling av eksisterende parkeringsareal i handelsområdet.

Gateparkering med kort­tidsbegrensning vil fremdeles være aktuelt i sidegater og er videreført i planen».