– Det vil være uheldig å tillate sentrumsbygg uten næring i første etasje

Politikerne ba til slutt om ny behandling av saken.