Tirsdag 28. juni var siste forestilling for Skinner til frihet i år. Romeriksspillene har igjen vist hva amatørskuespillere kan prestere når de får en god tekst og kyndig instruksjon. Alle fra de yngste til de eldste gjorde en imponerende innsats. Det er alltid moro å se barn som både viser spilleglede og talent.

Det ble en flott opplevelse der vi ble satt tilbake til andre verdenskrig. Her utspilte det seg flere dramaer. Kampen mellom dem som valgt å gå i okkupantens tjeneste og dem som valgte å forsvare friheten og sjølstendigheten. En kamp som splittet bygda og familier. En splittelse som gikk helt inn i nazilensmannens familie. Barn som velger annerledes enn foreldrene. En indre kamp der barn bryter med familien fordi de velger frihet, menneskeverd og demokrati framfor diktatur.

Romeriksspillene har en flott teatergruppe som engasjerer og samler unge og eldre. De viser stor spilleglede og er dyktige skuespillere. Dessuten var det mange gode sangere. Det er en berikelse for et lokalsamfunn å ha et slikt tilbud. Når de får god instruksjon og profesjonell hjelp, blir resultatet meget bra.

Sjøl om hendingen ligger 80 år tilbake i tid, går den rett inn i vår tid. Det er igjen krig i Europa der folk stilles overfor samme utfordringer. Kjempe mot okkupanten eller la seg bli lagt under en fremmed stat. En står overfor de samme etiske utfordringer og valg som våre ble det i andre verdenskrig. Krig, folks utfordringer og valg er tema som er like viktig i vår tid.

Skinner til frihet er satt opp tidligere. Tertitten og stasjonen på Fossum er en flott scene og ramme. En blir satt inn i tiden og opplevelsen blir ekstra autentisk. Her er alt lagt til rette for at en tilbake i 1940-årene. Tog, jernbanespor og bygninger tilhører tiden. Et ideelt sted å lage et drama lagt til andre verdenskrig.

Noen spel har i seg en kraft og aktualitet til å leve år etter år. Jeg tror Skinner til Frihet kan være en slik tekst og et slikt spel/teater. En skal ikke konkurrere med spelet på Stiklestad, Elden på Røros eller Maridalsspelet. Men det kan skapes en egen livskraftig historie. En del av Sørums kulturliv som kan engasjere og samle folk. Skinner til frihet har potensialet.

Spørsmålet blir om en har engasjementet og entusiasten som klarer å holde på år etter år.

Det trengs en kommune som ser verdien av å løfte fram denne delen av historien og synliggjøre den i et spel/teater. Vi skal utvikle en ny kommune der ulike tradisjoner og kulturer skal utvikles og skape ny identitet.

Da trengs det noe mer enn en byfest i Lillestrøm som ligner til forveksling på alle tilsvarende festivaler. Det trengs lokalhistorie, kultur og erfaringer fra de tidligere kommunene. Romeriksspillene har igjen vist at de har kunnskap og ikke minst ressurser til å bli en viktig identitetsbygger i den nye kommunen. Nå må Lillestrøm kommune kjenne sin besøkelsestid. Frivilligheten har vist at de kan. De kan helt sikkert videre om andre med større økonomiske ressurser blir med.

Rolf Reikvam, Lørenfallet