– Det står respekt av at ungdommen tar ansvar for egne handlinger

Enda mer forsøpling av offentlig sted, men driftslederen lar seg imponere av ungdommen.