Det sies så fint at vi skal ta vare på hverandre. Men hvem er «hverandre»?

Av