Gjennom en årrekke har Setskog skøytefestival blitt gjennomført på Setten – når værforholdene har tillatt det.

Fjorårets utgave gikk av stabelen med 140 deltagere, men fikk et kraftig etterspill ettersom politiet og Statens naturoppsyn dukket uanmeldt opp og mente at arrangøren ikke hadde papirene i orden. Det endte med at skøytetraseen ble stengt. I stedet kunne de frivillige kjøre opp skiløyper i den samme traseen.

I forberedelsene til årets festival er alt av nødvendige tillatelser på plass, men værsituasjonen er mildt sagt utfordrende.

Idrettsforeningen har holdt av 5. februar som arrangementsdato, med 12. februar som reservedato.

– Det ser veldig dårlig ut, sier Lars Henriksen, leder av Setskog IF.

– Vi diskuterer situasjonen fortløpende, men slik det ser ut nå, er det helt utenkelig at vi klarer å gjennomføre skøytefestivalen, sier han til Indre Akershus Blad.

Dugnadsmannskaper står klare, maskiner og utstyret er i orden.

– Vi sjekker isen hele tiden, men isen er rett og slett for dårlig. Det skal være 100 prosent trygt å gjennomføre, men det ser veldig dårlig ut, dessverre.

Bildeserie

Disse møtte vi på skøytefestivalen!

– Når tar dere en endelig avgjørelse?

– I år er det ikke planlagt noe stort arrangement i utgangspunktet, derfor kan vi snu oss fort rundt. Vi har ikke satt noen tidsfrist for når vi må bestemme oss, men vi må ha 15 minusgrader i mange dager og været skal klaffe veldig for at dette skal la seg gjøre.

Han understreker at det ikke det står på verken på lysten eller viljen hos de mange frivillige.

– Alle er innstilt på å bidra, men vi må være realister. Det ser dessverre dårlig ut.

Setskog skøytefestival har for øvrig lagt ut en oppdatering på sin facebookside: «Ny dispensasjon for opparbeidelse av skøytetrase på Setten er i orden, med godkjenning fra politiet. Traseen var merket og klar før snøfallet, så kom en mildværsperiode med stor vannføring, tapping og påfølgende åpne råker, mye overvann og landløs is. Brøyting er for tiden dessverre ikke tilrådelig. Det var planlagt en «nedskalert» skøytefestival 5./12. februar, men det ser mørkt ut.»